Patienthistorier - betingelser

Før vi kan bringe din patienthistorie om konventionel kræftbehandling i udlandet, skal du acceptere nedenstående betingelser:

B E T I N G E L S E R

1. Jeg (forfatter til indsendte patienthistorie) er indforstået med, at min tekst, som jeg har sendt til Netku og Kræftens Bekæmpelse, kan bruges offentligt af Netku og Kræftens Bekæmpelse vederlagsfrit og uden yderligere tilladelse fra min side.

2. Ejerskabet (’copyright’) til min tekst deles mellem Netku/Kræftens Bekæmpelse og tekstens forfatter.

3. Netku og Kræftens Bekæmpelse er berettiget til at anvende teksten eller dele af den til Netkus og Kræftens Bekæmpelses hjemmesider, sociale medier og til oplysning (f.eks. pjecer), undervisning, konferencer, udstillinger og lignende i Danmark og i udlandet indenfor Netkus og Kræftens Bekæmpelses virkeområder.

4. Netku/Kræftens Bekæmpelse er indforstået med, at tekstens forfatter også har ret til selv at bruge teksten offentligt uden yderligere tilladelse fra Netku/Kræftens Bekæmpelse. 

5. Netku og Kræftens Bekæmpelse skal kende navn og adresse på indsender/tekstforfatter og opbevarer disse personlige oplysninger i et sikkert arkiv. Personlige oplysninger vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt og bliver slettet på anmodning.

6. Tekstens personkreds skal være anonymiseret, hvilket vil sige, at der ikke må indgå navne, telefonnumre, adresser og andet, der umiddelbart kan afsløre identiteten på indsender eller andre personer, der er nævnt i teksten. Teksten skal endvidere overholde gældende lovgivning og må ikke indeholde:

  • Telefonnumre, internetadresser eller andet der henviser til kommercielle firmaer.
  • Henvisninger til specifikke behandlere.
  • Reklamer.
  • Chikane rettet mod andre.
  • Opfordringer og konkrete henvisninger til køb eller brug af medicin eller narkotika.
 
Besøg cancer.dk

 

Læs om behandling i udlandet på cancer.dk
 

Besøg cancer.dk