Links

Her kan du finde relevante links i forbindelse med kræftbehandling i udlandet.

Danske og europæiske institutioner:

Patientombuddet. Det danske nationale kontaktpunkt for behandling i udlandet:
www.patientombuddet.dk

Nationale kontaktpunkter i Europa:
https://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/get-more-info/index_da.htm 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:
www.sum.dk

Sundhedsstyrelsen:
www.sst.dk

Region Hovedstaden:
www.regionh.dk

Region Sjælland:
www.regionsjaelland.dk

Region Nordjylland:
www.rn.dk

Region Midtjylland:
www.rm.dk

Region Syddanmark:
www.regionsyddanmark.dk 

EU - Generaldirektoratet for Sundhed (SANTE).
Mailadresse: SANTE-Cross-Border-Healthcare@ec.europa.eu

EPF (European Patients Forum).
www.eu-patient.eu

Øvrige:


Tænketanken Europa:
www.thinkeuropa.dk


Patientforeninger:


Kræftens Bekæmpelse:
www.cancer.dk

Foreningen for kræftbehandlede med senfølger - Senfølgergruppen:
www.senfoelger.dk

Patientforening for Lymfekræft og Leukæmi:
www.lyle.dk


Mest søgte udenlandske hospitaler:

Frankfurt Universitetshospital.

Prof. Dr. Thomas J. Vogl, MD.

www.radiologie-uni-frankfurt.de

e-mail: t.vogl@em.uni-Frankfurt.de

De vigtigste regler:

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v. (direktivet).
Klik her

Lov nr. 1638 af 26. december 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Klik her

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen).
Klik her

Bekendtgørelse nr. 1660 af 27. december 2013 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU-/EÆS-lande (tilskudsbekendtgørelsen).
Klik her

 

Reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer og Det blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen (forordningen).
Klik her

 

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om behandling i udlandet på cancer.dk
 

Besøg cancer.dk