Bliv medlem af Netku

Som medlem støtter du Netkus arbejde og hører nyt om kræftbehandling i udlandet. Du får indflydelse på generalforsamlingen, på afholdelse af informationsmøder og kan stille forslag til foreningens arbejde fremadrettet.

Meld dig ind i Netku her:Dine persondata håndteres i henhold til gældende EU-persondatalov og vil alene blive anvendt i forbindelse med driften af Netku, f.eks. ved opkrævning af kontingent, indkaldelse til møder, udsendelse af nyhedsbreve og anden kommunikation med medlemmerne. Dine data vil ikke uden forudgående skriftlig accept blive videregivet til eksterne tredjeparter.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og du kan til enhver tid bede om at få dem rettet eller slettet. Henvendelse herom skal ske til ordfoerende@netku.dk.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om behandling i udlandet på cancer.dk
 

Besøg cancer.dk