Om foreningen

NETKU (Netværk for Kræftbehandling i Udlandet) arbejder for, at det i fremtiden bliver let, problemløst og gratis at blive behandlet for sin kræftsygdom i udlandet.

Om foreningen

Pjece om NETKU

Netku er en uafhængig, landsdækkende patientforening, der arbejder for let, problemløs og gratis konventionel kræftbehandling i udlandet.

Vi arbejder for, at der ikke sker en vilkårlig forskelsbehandling eller ubegrundede hindringer for patienters ønske om at blive behandlet i udlandet.
Den enkelte patients økonomi og viden må ikke være afgørende for muligheden for at blive behandlet i udlandet.
 
For at hjælpe patienter, der søger behandling i udlandet arbejder vi for, at der skabes et samarbejde mellem sundhedsmyndigheder og det sundhedsfaglige personale i Danmark og i udlandet, således at udveksling af elektroniske patientjournaler og adgang til oplysninger om behandlingsmuligheder og sundhedspersonale i udlandet lettes.

Foreningens formål er:

  • At hjælpe andre i samme situation 
  • At informere generelt om behandlingsmuligheder i udlandet
  • At skabe kontakt mellem tidligere, nuværende og nye patienter og deres pårørende
  • At arbejde for, at behandling i udlandet som udgangspunkt ikke kræver forhåndsgodkendelse,
  • At arbejde for at få behandling, transport og ophold betalt direkte af de danske myndigheder
  • At påvirke og informere politikere, læger, myndigheder og offentligheden om, at danske patienter bør have mulighed for at blive behandlet i udlandet - uanset deres økonomiske situation 
  • At fremme samarbejdet mellem danske og udenlandske læger og sundhedsmyndigheder om danske patienters behandling i udlandet

Læs foreningens vedtægter her

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om behandling i udlandet på cancer.dk
 

Besøg cancer.dk